Lule

Svaka lula se, pojednostavljeno rečeno, sastoji od čašice i drške, tj. osnove. Čašica je zapravo posudica u koju se stavlja duvan, a drška je takozvano telo lule koje se završava piskom. Sastavni delovi lule prikazani su na crtežu.

lula

Priprema lule za pušenje ili takozvano „upušavanje” zahteva dosta spretnosti, naročito ako nemate iskustva ili se po prvi put opredeljujete za lulu. Ukoliko želite da se detaljnije upoznate sa tehnikama pušenja lule, vrstama i opremom koja Vam je potrebna za pušenje lule, potražite na sajtu PDF dokument pod nazivom  "Moja prva lula"


Lula Extra 1.85a

Lula Extra 1.85a

Proizvod na akciji
Šifra 200 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.49b

Lula Extra 1.49b

Proizvod na akciji
Šifra 200a 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.49c

Lula Extra 1.49c

Proizvod na akciji
Šifra 200b 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.64a

Lula Extra 1.64a

Proizvod na akciji
Šifra 200c 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.66a

Lula Extra 1.66a

Proizvod na akciji
Šifra 200d 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Spitfire 4.21

Lula Spitfire 4.21

Proizvod na akciji
Šifra 555c 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.26

Lula 4.26

Proizvod na akciji
Šifra 200w 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula Adsorba 4.32

Lula Adsorba 4.32

Proizvod na akciji
Šifra 555m 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula Adsorba 4.33

Lula Adsorba 4.33

Proizvod na akciji
Šifra 555n 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.61a

Lula Extra 1.61a

Proizvod na akciji
Šifra 200s 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.61b

Lula Extra 1.61b

Proizvod na akciji
Šifra 200t 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.64b

Lula Extra 1.64b

Proizvod na akciji
Šifra 200p 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.64c

Lula Extra 1.64c

Proizvod na akciji
Šifra 200r 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.84a

Lula Extra 1.84a

Proizvod na akciji
Šifra 200q 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.83a

Lula Extra 1.83a

Proizvod na akciji
Šifra 200u 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.61c

Lula Extra 1.61c

Proizvod na akciji
Šifra 200x 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.64d

Lula Extra 1.64d

Proizvod na akciji
Šifra 200g 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 3.06 Aldo Morelli 685

Lula 3.06 Aldo Morelli 685

Proizvod na akciji
Šifra 836k 3,300.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.34a Adventure 385

Lula 4.34a Adventure 385

Proizvod na akciji
Šifra 555o 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.34b Adventure 375

Lula 4.34b Adventure 375

Proizvod na akciji
Šifra 555nj 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.35a Adventure 380

Lula 4.35a Adventure 380

Proizvod na akciji
Šifra 555p 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.35b Adventure 380

Lula 4.35b Adventure 380

Proizvod na akciji
Šifra 555y 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.36a

Lula 4.36a

Proizvod na akciji
Šifra 555r 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.37 Adventure 352

Lula 4.37 Adventure 352

Proizvod na akciji
Šifra 555s 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.38

Lula 4.38

Proizvod na akciji
Šifra 555t 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.39 Viking Classic

Lula 4.39 Viking Classic

Proizvod na akciji
Šifra 555u 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula Adsorba 4.40

Lula Adsorba 4.40

Proizvod na akciji
Šifra 555v 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.41

Lula 4.41

Proizvod na akciji
Šifra 555q 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.42 Adsorba 210

Lula 4.42 Adsorba 210

Proizvod na akciji
Šifra 555w 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.03a

Lula 5.03a

Proizvod na akciji
Šifra 37a 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.03b

Lula 5.03b

Proizvod na akciji
Šifra 37b 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.05 Aldo Morelly Jolly Color 661

Lula 5.05 Aldo Morelly Jolly Color 661

Proizvod na akciji
Šifra 37d 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.06a Aldo Morelly Jolly Color 642

Lula 5.06a Aldo Morelly Jolly Color 642

Proizvod na akciji
Šifra 37e 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.06b Aldo Morelly Jolly Color 652

Lula 5.06b Aldo Morelly Jolly Color 652

Proizvod na akciji
Šifra 37f 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.07a Aldo Morelli Jolly Color

Lula 5.07a Aldo Morelli Jolly Color

Proizvod na akciji
Šifra 37g 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.07b Aldo Morelli Jolly Color 653

Lula 5.07b Aldo Morelli Jolly Color 653

Proizvod na akciji
Šifra 37h 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.08 Aldo Morelli Jolly Color

Lula 5.08 Aldo Morelli Jolly Color

Proizvod na akciji
Šifra 37i 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.30

Lula 7.30

Proizvod na akciji
Šifra 208ag 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.33 Viking Classic

Lula 7.33 Viking Classic

Proizvod na akciji
Šifra 208ab 7,700.00 RSD
6500.00 RSD
Lula 7.34 Viking Classic

Lula 7.34 Viking Classic

Proizvod na akciji
Šifra 208ac 7,700.00 RSD
5500.00 RSD
Lula Extra 1.49d

Lula Extra 1.49d

Proizvod na akciji
Šifra 200ad 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.64e

Lula Extra 1.64e

Proizvod na akciji
Šifra 200ab 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.83b

Lula Extra 1.83b

Proizvod na akciji
Šifra 200ag 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.84b

Lula Extra 1.84b

Proizvod na akciji
Šifra 200ac 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.85b

Lula Extra 1.85b

Proizvod na akciji
Šifra 200ae 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.85c

Lula Extra 1.85c

Proizvod na akciji
Šifra 200af 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.36b

Lula 4.36b

Proizvod na akciji
Šifra 555ab 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.46 Viking Classic

Lula 4.46 Viking Classic

Proizvod na akciji
Šifra 555af 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.47a

Lula 4.47a

Proizvod na akciji
Šifra 555ag 4,500.00 RSD
3990.00 RSD
Lula 4.47b

Lula 4.47b

Proizvod na akciji
Šifra 555ah 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.48 Spitfire

Lula 4.48 Spitfire

Proizvod na akciji
Šifra 555ai 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 8.04

Lula 8.04

Proizvod na akciji
Šifra 207c 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 9.18 Spitfire

Lula 9.18 Spitfire

Proizvod na akciji
Šifra 5031n 9,000.00 RSD
0.00 RSD
Lula 1.87 natur ručni rad

Lula 1.87 natur ručni rad

Proizvod na akciji
Šifra 200ai 1,990.00 RSD
1600.00 RSD
Lula 1.89 natur ručni rad

Lula 1.89 natur ručni rad

Proizvod na akciji
Šifra 200ak 1,990.00 RSD
1600.00 RSD
Lula 1.91 natur ručni rad

Lula 1.91 natur ručni rad

Proizvod na akciji
Šifra 200am 1,990.00 RSD
1600.00 RSD
Lula 1.95 natur ručni rad

Lula 1.95 natur ručni rad

Proizvod na akciji
Šifra 200ar 1,990.00 RSD
1600.00 RSD
Lula 3.12 natur ručni rad

Lula 3.12 natur ručni rad

Proizvod na akciji
Šifra 836l 3,300.00 RSD
2900.00 RSD
Lula 4.55 Adventure 360

Lula 4.55 Adventure 360

Proizvod na akciji
Šifra 555ao 4,500.00 RSD
3990.00 RSD
Lula 4.56 Adventure 382

Lula 4.56 Adventure 382

Proizvod na akciji
Šifra 555ap 4,500.00 RSD
3990.00 RSD
Lula 4.57 Adventure 350

Lula 4.57 Adventure 350

Proizvod na akciji
Šifra 555ar 4,500.00 RSD
3990.00 RSD
Lula 4.59

Lula 4.59

Proizvod na akciji
Šifra 555at 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.20 Lorenzetti 02

Lula 5.20 Lorenzetti 02

Proizvod na akciji
Šifra 37s 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.42 Lorenzetti

Lula 7.42 Lorenzetti

Proizvod na akciji
Šifra 208an 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.43 Bico Castelli

Lula 7.43 Bico Castelli

Proizvod na akciji
Šifra 208anj 7,700.00 RSD
5500.00 RSD
Lula 7.44 Lorenzetti

Lula 7.44 Lorenzetti

Proizvod na akciji
Šifra 208ao 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.46 Lorenzetti 03 Silver 925

Lula 7.46 Lorenzetti 03 Silver 925

Proizvod na akciji
Šifra 208ar 7,700.00 RSD
6500.00 RSD
Lula 7.48 Lorenzetti 03 Rainbow

Lula 7.48 Lorenzetti 03 Rainbow

Proizvod na akciji
Šifra 208at 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.45

Lula 7.45

Proizvod na akciji
Šifra 208ap 7,700.00 RSD
6500.00 RSD
Lula 8.05 Spitfire Meerschaum

Lula 8.05 Spitfire Meerschaum

Proizvod na akciji
Šifra 1734a 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 8.08 Spitfire Meerschaum

Lula 8.08 Spitfire Meerschaum

Proizvod na akciji
Šifra 1734d 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 8.09 Spitfire Meerschaum

Lula 8.09 Spitfire Meerschaum

Proizvod na akciji
Šifra 1734e 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 8.11 Spitfire Meerschaum

Lula 8.11 Spitfire Meerschaum

Proizvod na akciji
Šifra 1734g 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.60

Lula 4.60

Proizvod na akciji
Šifra 555az 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.62

Lula 4.62

Proizvod na akciji
Šifra 555ba 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.24 Adventure 358

Lula 5.24 Adventure 358

Proizvod na akciji
Šifra 836lj 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.52

Lula 7.52

Proizvod na akciji
Šifra 1734j 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.53

Lula 7.53

Proizvod na akciji
Šifra 1734k 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.55

Lula 7.55

Proizvod na akciji
Šifra 1734lj 7,900.00 RSD
5500.00 RSD
Lula 7.57 Adsorba 210

Lula 7.57 Adsorba 210

Proizvod na akciji
Šifra 208bb 7,900.00 RSD
6500.00 RSD
Lula 9.23 Aldo Morelli 660

Lula 9.23 Aldo Morelli 660

Proizvod na akciji
Šifra 5031s 9,000.00 RSD
0.00 RSD
Lula 9.24 Aldo Morelli 670

Lula 9.24 Aldo Morelli 670

Proizvod na akciji
Šifra 5031t 9,000.00 RSD
0.00 RSD
Lula 9.25 Aldo Morelli 665

Lula 9.25 Aldo Morelli 665

Proizvod na akciji
Šifra 5031u 9,000.00 RSD
0.00 RSD
Lula 9.26 morta

Lula 9.26 morta

Proizvod na akciji
Šifra 5031z 9,000.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.56

Lula 7.56

Proizvod na akciji
Šifra 208ba 6,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.65

Lula 4.65

Proizvod na akciji
Šifra 555bd 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.58 Lorenzetti 37

Lula 7.58 Lorenzetti 37

Proizvod na akciji
Šifra 1734m 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.61 Lorenzetti B4

Lula 7.61 Lorenzetti B4

Proizvod na akciji
Šifra 1734o 6,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.63

Lula 7.63

Proizvod na akciji
Šifra 1734r 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.64

Lula 7.64

Proizvod na akciji
Šifra 1734s 7,900.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.61d

Lula Extra 1.61d

Proizvod na akciji
Šifra 200as 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.61e

Lula Extra 1.61e

Proizvod na akciji
Šifra 200at 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.84c

Lula Extra 1.84c

Proizvod na akciji
Šifra 200au 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.85d

Lula Extra 1.85d

Proizvod na akciji
Šifra 200ax 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.96a

Lula Extra 1.96a

Proizvod na akciji
Šifra 200ay 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula Extra 1.96b

Lula Extra 1.96b

Proizvod na akciji
Šifra 200aq 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.26 Szabo

Lula 5.26 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 1734u 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 7.65 Szabo

Lula 7.65 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 1734h 6,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.28 Szabo

Lula 5.28 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 1734w 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.29 Szabo

Lula 5.29 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 1734q 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 5.30 Szabo

Lula 5.30 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 1734aa 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.69 Szabo

Lula 4.69 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 555bh 4,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 1.66b Extra

Lula 1.66b Extra

Proizvod na akciji
Šifra 200bd 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 1.83c Extra

Lula 1.83c Extra

Proizvod na akciji
Šifra 200bc 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 1.84d Extra

Lula 1.84d Extra

Proizvod na akciji
Šifra 200ba 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 1.96c Extra

Lula 1.96c Extra

Proizvod na akciji
Šifra 200bb 1,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 4.68 Szabo

Lula 4.68 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 555bg 4,500.00 RSD
3990.00 RSD
Lula 5.27 Szabo

Lula 5.27 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 1734x 5,500.00 RSD
0.00 RSD
Lula 3.14

Lula 3.14

Proizvod na akciji
Šifra 37u 3,300.00 RSD
2900.00 RSD
Lula 3.15

Lula 3.15

Proizvod na akciji
Šifra 37z 3,300.00 RSD
2900.00 RSD
Lula 3.16

Lula 3.16

Proizvod na akciji
Šifra 37x 3,300.00 RSD
2900.00 RSD
Lula 3.17 Szabo

Lula 3.17 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 37aa 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 3.18 Szabo

Lula 3.18 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 37ab 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 3.19 Szabo

Lula 3.19 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 37ac 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 3.20 Szabo

Lula 3.20 Szabo

Proizvod na akciji
Šifra 37ad 3,990.00 RSD
0.00 RSD
Lula 3.13

Lula 3.13

Proizvod na akciji
Šifra 37t 3,300.00 RSD
0.00 RSD
Angelo mini lula random

Angelo mini lula random

Proizvod na akciji
Šifra 1664a 2,500.00 RSD
0.00 RSD