Naručivanje proizvoda

Naziv proizvoda Šifra proizvoda Količina Cena Ukupno
UKUPNO: DIN